Co je to strojové učení a proč je vlastně fáze učení tak důležitá?

Strojové učení má co dočinění s umělou inteligencí. Jedná se de facto o jev, kdy je počítač schopen se učit, aniž by potřeboval přesné instrukce. Výhodou strojového učení je hlavně objem dat, se kterým dokáže najednou počítač pracovat. Ty jsou důkladně analyzovány a následně může být s jejich pomocí vyřešen obdobný problém v následujícím časovém období. Počítač si na základě této analýzy rozšiřuje své vědomosti a propojuje si mezi sebou konkrétní souvislosti. Dalo by se tedy říci, že v tomto případě se umělá inteligence učí do jisté míry jako člověk.

sociální sítě

Reklama a její zobrazení

Věděli jste o tom, že zobrazování reklam konkrétnímu uživateli není vůbec náhodné, ale pracuje s náročným algoritmem, který se vám snaží zobrazit co možná nejrelevantnější reklamu? Pokaždé, když se konkrétní reklama objeví, systém vyhodnocuje její výsledky. Například v kterou denní hodinu je nejlepší jí uživatelům internetu předkládat nebo jaké umístění pro ní bude optimální. Čím početnější skupině se zobrazí, o to snadnější je následně zvýšit její efektivitu správným optimalizováním.

Snaha systému pro zvýšení efektivity reklamy

V tuto chvíli se tak dostáváme k pomyslnému termínu „fáze učení“. Jedná se v podstatě o období, kdy toho konkrétní systém doručování o dané reklamě ještě příliš neví. Je proto zapotřebí, aby se v průběhu doručování systém naučil co možná nejlepší způsob doručování právě pro vaší reklamu. Každá reklama je totiž odlišná a cílí na jinou skupinu potencionálních zákazníků. Je proto vcelku normální, že v takovém období zpravidla klesá úroveň efektivity reklamy. Systém se totiž snaží najít nejlepší místo pro vaši reklamu, či ji zobrazuje určité skupině lidí v různou denní dobu. Fáze učení je tedy v podstat děj, který se spustí v případě, kdy vytvoříte novou sadu reklam nebo výrazně změníte ráz těch stávajících. Správa sociálních sítí profesionální online agenturou je tak pro řadu začínajících i již zavedených firem určitě nespornou výhodou, ze které mohou v budoucnu jenom těžit.

digitální marketing

Reklamy opouští fázi učení ve chvíli, kdy dojde k jejich optimalizaci a ustálí se jejich efektivita. Obecně je možné říci, že se tak stane ve chvíli, kdy sada reklam získá asi 50 optimalizací během 7 dní.

Zvýšení návštěvnosti internetových stránek

Pro digitální marketing se jedná o poměrně diskutované téma, které pomáhá zvýšit návštěvnost internetových stránek inzerentů. Ovšem nejsou to pouze reklamy, které dokáží zvýšit návštěvnost konkrétní webové stránky, na to bychom neměli zapomínat.

Kouzlo webových stránek

Vlastní webové stránky jsou pro řadu firem dnes již naprostou samozřejmostí. Od jednostránkových microsites, přes firemní webové stránky a informační weby, až po internetové obchody. I když je v tomto případě kvalitní tvorba webu rozhodně důležitá, není to však to jediné. Hlavně nově vzniklé weby mnohdy zápasí s velkou konkurencí a internetové vyhledávače konkrétní url zobrazují až na nejzazších příčkách. Tento problém může vyřešit třeba SEO, neboli optimalizace pro vyhledávače. Cílem optimalizace webu je, aby URL získala umístění mezi prvními příčkami výsledků vyhledávání. K tomu je zapotřebí zapojit správnou práci s klíčovými slovy, upravit přehlednost webových stránek, či zvýšit četnost příspěvků.

Mnoho firem v oblasti online marketingu stále ještě do určité míry tak trochu tápe, na tuto problematiku se však specializuje řada agentur, které nabízí kompletní poradenství a dlouhodobou správu sociálních sítí i webových stránek za příznivé ceny.