Jak se hlídá technika?


Firmy provozující vozidla a techniku to mají v mnoha ohledech těžké. Třeba už i jenom v tom, jak uhlídat svůj majetek. Protože je nasnadě, že to v jejich případě není rozhodně nic jednoduchého. Zkuste si to, mít na očích něco, co se pohybuje všemi možnými směry! Nemožné.
Totiž vlastně nemožné pro ty, kdo dosud neslyšeli o sledování železničních vozidel RMC system. Protože ti, kdo už o existenci tohoto systému vědí, ví, že to zase až tak docela nemožné není.

S pomocí tohoto systému totiž může i jen jeden jediný člověk uhlídat i hodně velký vozový park, ať už se tento pohybuje po jakkoliv rozlehlém prostoru. Respektive stačí jedna jediná osoba na to, aby hlídala tolik stavební techniky, kolik je jenom zapotřebí. A stačí k tomu jenom velice málo – zmíněný systém a počítač připojený na internet.

Pokud si některý majitel či řídící pracovník firmy tento sledovací program pořídí a nechá ho nainstalovat na techniku, již je třeba mít pod dozorem, má vystaráno. Může si totiž zvolit přesně ty parametry, které ho zajímají, a pak už je jenom v poklidu sledovat ze své kanceláře nebo třeba i z domova či odkudkoliv. Tento ‚žalobníček‘ je totiž do jednoho zaregistruje a předá komukoliv, kdo má přístupové údaje a zájem dozvědět se, co se děje přímo v daném okamžiku, nebo co se stalo předtím.

Sledovat tak lze například:

 • nakládání s pohonnými hmotami
 • pozici toho kterého stroje, respektive více strojů na jedné mapě
 • vytíženost a práci obsluhy
 • provozní parametry motoru
 • provozní parametry dalších pracovních příslušenství
 • docházku zaměstnanců do práce
 • a další

vlak na kolejích

A díky tomu se tak podstatně usnadní práce dotyčného majitele či šéfa. Protože mu tento systém zároveň umožňuje i:

 • nepřetržitý dohled
 • libovolnou konfiguraci parametrů
 • libovolné nastavení výkazů tras a práce
 • trasování podle historie
 • nastavení alarmů při překročení některých hraničních hodnot
 • nastavení pravidelného servisu
 • identifikaci obsluhy
 • či šichtování obsluh

Což představuje značnou úsporu byrokracie, zvyšuje efektivitu práce a také úspory. A to vše je v podnikání velice důležité. Nejednou přímo rozhodující o bytí či nebytí.