Jak účinkuje terapie tmou

Tradice stará tisíce let pochází http://www.yogashop.cz/pomucky-pro-meditaci/ z Tibetu

Tibetští mniši se distancovali od světského života proto, aby lépe rozpoznali sami sebe. Kým jsou, jaká je jejich podstata nesmrtelné duše, a jak lépe komunikovat nejen sami se sebou, ale i s ostatními živými bytostmi. Výhodné pro ně bylo, naprosto pochopitelně, umístění chrámů na náhorní plošině Tibetu vysoko nad okolním terénem, ale také využívání některých zajímavých metod k sebepoznávání.
Jednou z nich byla tzv. terapie „yangtik“. Spočívala v nepřetržitém setrvání po dobu dvou měsíců v naprosté tmě. Tím byly maximálně utlumeny podněty pro smyslové orgány a naopak podporována schopnost vnitřní meditace a zklidnění mysli.
Do jisté míry se tomuto jevu přibližují i lidé nevidomí, kteří nejsou zmítáni, jak to často bývá u mnoha lidí, zrakovými požitky, jež leckdy odvádí pozornost od skutečného vnitřního sebepoznání – vnitřního já.

světlo svíčky v dlaních

Jak se provádí současná metoda

Dnes pochopitelně nejde o dvouměsíční absenci světla, ale pouze týdenní až čtrnáctidenní. I za tak krátkou dobu lze však získat poměrně solidní vhled do svého nitra, což je v dnešní době plné chaosu a stresu velmi žádoucí. Většina lidí si totiž v průběhu dne ani nedokáže odpočinout, nabrat sílu a rozhodovat se o tom, zda jejich počínání nekoliduje se skutečným smyslem života.
V průběhu této doby pobytu v uzavřené místnosti v naprosté tmě není nutné jen spát, ale je možné i fyzicky cvičit, hrát na hudební nástroje, zpívat, pracovat s modelovací hmotou anebo malovat či psát, pokud je na tyto činnosti alespoň trochu vidět.

symbolika majáku jako cesty k sobě

Cílem je tedy především zpomalit životní rytmus, celkově se zklidnit a zároveň podpořit citlivost všech smyslových tělesných orgánů, které se v tomto prostředí lépe regenerují. Paradoxně se ve tmě zlepší jak zrak, tak i sluch, hmat, čich i chuť.
Tento způsob sebe-léčení také pomáhá rozpoznat mylné myšlenkové vzorce a negativní způsob myšlení a jednání přetransformovat do pozitivního směru. Proto se terapie tmou Léčba tmou také doporučuje mnoha zkušenými psychoterapeuty.