Jaké je povolání personalisty a hodíte se na něj?

Personalistika se v minulých letech stala velmi oblíbenou volbou při výběru zaměstnání. Dokonce se umístila na druhém místě v žebříčku nejžádanějších povolání. Jaká je denní náplň práce personalisty a jaké předpoklady musíte splňovat pro výkon tohoto zaměstnání?

Jaká je pracovní náplň v oboru personalistiky?

Možná si představujete, že personalista ve firmě pouze nabírá nové zaměstnance a provází je pohovorem. Určitě máte z části pravdu, avšak povolání personalisty obsahuje mnohem více činností, než by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se o poměrně rozmanitý obor, který není zdaleka pro každého.

Jaká je tedy celková náplň práce v oboru personalistiky? Každý správný personalista musí mít poměrně široký všeobecný přehled a věnovat se různým oblastem ve firmě od marketingu až po evidenci dat.

Samozřejmě se účastní pracovních pohovorů na volné pozice, na které dosazuje ty nejlepší kandidáty. Aby mohl vybrat opravdu vhodného uchazeče a zároveň na pohovoru představit komplexně nabízenou pracovní pozici, musí mít dobrý přehled a znalosti o chodu firmy, jejím zaměření, vizi i konkrétní pracovní nabídce.

Dálese věnuje přípravě smluv a dokumentů potřebných pro navázání pracovního poměru. Pokud se jedná o člověka na svém místě, pečlivě vede evidenci uchazečů, jelikož se mu může v budoucnu hodit hned v několika případech. Například pokud uchazeč bez omluvy nedorazí na pohovor, může si do záznamu uvést tuto poznámku. Databáze vhodných uchazečů se také může hodit, když pohovorem projde více vhodných kandidátů a následně některý z nich nepřijme pracovní nabídku. V takovém případě personalista může dát šanci dalšímu uchazeči v pořadníku.

Personalista takéřeší individuální požadavky zaměstnanců a napomáhá udržovat pohodovou atmosféru na pracovišti. Dále se zabývámotivací stálých zaměstnanců, která mnohdy pomáhá k lepším výkonům jednotlivců, týmů i celé firmy.

A aby toho nebylo málo, věnuje se také propagaci a marketingu výběrových řízení tak, aby se o nich dozvědělo co největší množství uchazečů. Sami tedy vidíte, že se jedná o poměrně zajímavou a složitou pracovní pozici, a možná proto se stala tolik oblíbenou. Rozhodně se jako personalista nenudíte.

Personalista nebo referent osobního oddělení?

Někdy se můžete setkat s alternativními názvy pro tuto pozici. Nenechte se zmást, stále se jedná o stejné povolání s výše uvedenou pracovní náplní. Mezi časté názvy patří: personální specialista, referent osobního oddělení, HR specialista, HR officer nebo HR administrator.

Velmi častým modelem také bývá spojení více profesí do jedné, především pak v menších a středních firmách, které nepotřebují tolik zaměstnanců. Může se tedy stát, že se kromě personalistiky budete věnovat také účetnictví, administrativě nebo online marketingu firmy.

personalista

Kdo se na tuto pozici hodí?

Láká vás takto rozmanitá pracovní pozice? Myslíte si, že byste se pro takovou práci hodili anebo stále váháte? Tak si zkuste odpovědět na následující otázky a poznáte sami.

 • Máte rádi práci s lidmi a každodenní kontakt s nimi?
 • Považujete své komunikační schopnosti za (přinejmenším) velmi dobré?
 • Máte smysl pro řád a organizaci?
 • Umíte pracovat na počítači, vyhledávat na internetu apod.?
 • Zvládáte napjaté nebo stresující situace s chladnou hlavou?
 • Umíte komunikovat slušně a asertivně?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli ano, může být povolání personalisty to pravé pro vás.

Na této pracovní pozici je kontakt s lidmi na denním pořádku, proto byste měli mít kladný vztah k lidem a ovládat své emoce. Výbušná povaha se na takovou práci příliš nehodí, jelikož není nic neobvyklého, že se uchazeči na pohovor nedostaví nebo se nechovají příliš slušně. Člověk pak ocení své pevné nervy a klidnou mysl.

Rekvalifikační kurzy personalistiky nabývají na popularitě

Výše zmíněné body sice splňujete, ale doteď jste se věnovali úplně odlišnému zaměstnání a chybí vám potřebné vzdělání? Nemusíte věšet hlavu. Rekvalifikační kurzy personalistiky vás naučí:

 • Samostatně řídit personální agendu
 • Tvorbu a správu dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Jak na řízení zaměstnanců, jejich motivaci a s ní související hodnocení
 • Postup pro získávání a výběr zaměstnanců, komunikaci při pohovoru
 • Ale také nutné poznatky z byrokracie jako je BOZP, typy smluv, informace o lékařských prohlídkách apod.

Díky rekvalifikačnímu kurzu se za poměrně krátkou dobu naučíte vše potřebné pro výkon tohoto zaměstnání. A co vás nenaučí na něm, už získáte jedině praxí.

Proč se rekvalifikační kurzy v posledních letech staly tolik oblíbenými a žádanými? Vděčí za to jejichrychlosti, rozmanitosti i komplexnosti. Za pár měsíců se doslova naučíte stejné množství informací jako se jiní učí několik let na škole. Během několika týdnů se tedy můžete přeorientovat na zcela jiný obor, než jste dosud vykonávali. Posílíte tím svoji pracovní pozici na trhu a získáte větší jistotu uplatnění.

V jakých městech se lze vzdělávat?

Další výhodou rekvalifikačních kurzů je, že je můžete absolvovat po celé České republice, včetně menších měst. Nemusíte tedy nutně dojíždět do vzdálených měst několikrát za měsíc. Nabídka kurzů zahrnuje velká města jako je Praha, Ostrava, Brno, Plzeň nebo Liberec, ale také menší obce, mezi které patří Ústí nad Labem, Česká Třebová, Kyjov nebo Valašské Meziříčí. Stačí si jen vybrat nejbližší a nejvhodnější příležitost pro nový pracovní začátek.