Moderní snář a nové chápání výkladu snů


Vykládání snů má několik tisíc let starou tradici a kdysi se jednalo o velmi žádané a ceněné umění. S nástupem osvícenství a racionalismu zhruba v 16. století se však do popředí lidského myšlení dostala logika, argumentace a měřitelnost, což zapudilo do ústraní zájem o psychiku a duševno. To mělo samozřejmě negativní dopad i na velmi těžko uchopitelný výklad snů a snář, jako jeho nástroj. To však na konci devatenáctého století změnil v Česku narozený a celosvětově proslulý lékař a psycholog Sigmund Freud.

sny

Výklad snů podle Sigmunda Freuda

Stěžejním literárním dílem Sigmunda Freuda v tomto směru je kniha nazvaná příznačně Výklad snů. V rámci jím založené psychoanalýzy se velmi intenzivně zajímal o interpretaci snů a jejich význam ve skutečném lidském životě v souvislosti s psychikou daného jedince. To jím bylo využíváno také v rámci léčby nejrůznějších psychiatrických onemocnění. Za vším stálo jeho přesvědčení, že příčinou psychického onemocnění člověka jsou buď traumatické prožitky, nebo základní lidské pudy, a to především pudy sexuálního charakteru. Za nejvhodnější léčbu těchto onemocnění potom považoval právě výklad snů.

výklad snů

V rámci své odborné práce rozčlenil všechny věci, které se v lidských snech objevovaly na dva typy. Prvním typem byl mužský element navázaný na penis. Druhým typem byl pak ženský element navázaný na vagínu.

  • Věci s mužským elementem – Jsou dlouhé, ční do prostoru a výšky, pronikají skrze něco, ubližují nebo z nich prýští nějaká tekutina.
  • Věci s ženským elementem – Jsou duté, oblé a kulaté, jejich součástí je nějaký zářez, štěrbina a dutina nebo jsou schopny něco absorbovat a pojmout.

moderní snář

Jung a Fromm

Sny a jejich interpretací se v moderní době kromě Freuda zabývali také pánové Carl Gustav Jung (psychiatr) a Erich Fromm (psycholog). Jungův výklad snů byl založen na rozčlenění lidí do jednotlivých osobnostních archetypů v závislosti na jejich vlastnostech. Fromm, který své myšlenky a závěry shrnul v knize Sny a mýty, potom chápal sny jako univerzální jazyk, který je společný a srozumitelný naprosto všem lidem bez ohledu na jejich vzdělání, náboženství, kulturu a podobně. Pochopení významů snů tedy vnímal jako formu univerzální komunikace a propojení mezi lidmi.