Obrovský virtuální prostor


Internet – počítačová síť, která se neustále rozšiřuje a rozvíjí. Na tuto siť jsou v dnešní době napojeny nejen osobní počítače, ale stále častěji i jiná zařízení – osvětlení, ledničky, monitoring zdravotního stavu, zabezpečení budov, klimatizace, topení a mnoho dalších zařízení. Propojení těchto systémů s celosvětovou počítačovou sítí se souhrnně nazývá IoT (zkratka z anglického originálu Internet of Things, přeloženo do češtiny – internet věcí). V tomto odvětví techniky je obrovský potenciál rozvoje. Propojit s internetem a pomocí této sítě přenášet data, řídit a regulovat věci denní potřeby, aby lépe sloužily potřebám člověka, je trend s obrovským potenciálem do budoucna. Přináší nám pohodlí do života. Je příjemné přes mobilní telefon spustit topení a vrátit se do vyhřátého domova. Je užitečné vědět v každém okamžiku jak jsme na tom se zdravím a tím předcházet problémům. Je pohodlné ovládat věci denní potřeby na dálku.

Může být něco užitečnějšího a pohodlnějšího než internet věcí? Vypadá to, že tento trend má jen samá pozitiva. Najdeme i nějaké záporné stránky na používání internetu věcí?
 

Achillova pata internetu věcí – bezpečnost

 
Bezpečnost je slovo skloňované v souvislosti s internetem často. Společnosti dodávající technologie pracují na jeho zabezpečení velmi intenzivně.Antivir, firewall, antispamový program – nezbytné doplňky každého nainstalovaného operačního systému na běžném počítači.

V případě internetu věcí je situace složitější. Na jednu stranu je hardware umožňující komunikaci a řízení konkrétního zařízení přes internet většinou jednoduché a mnohdy jednoúčelové, takže vytvoření viru a jeho nahrání do software není nijak snadné. Na druhou stranu pro tato zařízení zatím neexistuje bezpečnostní software, který by útoku dokázal zabránit. Takže tato jednoduchá zařízení se mohou stát vstupními branami pro nejrůznější bezpečnostní hrozby a tyto hrozby pomáhat šířit.