Přichází soumrak sociálních sítí?

To je hodně odvážný nadpis! Taková věc je přece zhola nemožná! Sociální sítě zažívají bouřlivý rozvoj, dostávají se „pod kůži“ stále více lidem. Je spousta uživatelů, kteří si bez nich nedokáží svůj život vůbec představit. Tak jakýpak soumrak? Jsou dokonalé a nenahraditelné. Ano, možná, snad.

Dnes si nedokážeme představit, že by sociální sítě nahradilo něco jiného. A pokud nejsme vizionáři typu Julese Verna nebo A. C. Clarka, asi ani žádného nástupce sociálních sítí nevymyslíme. Ale zkusme se podívat, jak si vedou „předchůdci“ a starší sourozenci sociálních sítí (pro zjednodušení vezmeme za hlavní funkci sociálních sítí vzájemnou komunikaci mezi lidmi) a možná zahlédneme odlesk budoucnosti tohoto fenoménu dnešní doby:
 
a)     Osobní dopis zasílaný poštou– tak tenhle komunikační pradědeček už to má skoro za sebou. Těžký direkt mu zasadil již e-mail, který je mnohonásobně rychlejší. Takže ručně psané osobní dopisy jsou již skoro raritou.
 
b)    E-mail– komunikace pomocí e-mailu je tu s námi již přes padesát let. Největší rozšíření nastalo samozřejmě až s masivním nástupem a „zlidověním“ internetu, přibližně v posledních dvaceti letech. S nástupem nových technologií (programy na instant messaging a sociální sítě) se dostává komunikace pomocí e-mailu do pozadí a slouží stále více pouze pro vyřizování „úředních“ záležitostí.
 
c)     Komunikační programy založené na technologii instant message– internetová služba posílání zpráv umožňuje sledovat, kdo z kontaktů je právě online, zprávy jsou posílány a přijímány v reálném čase. Typickými zástupci této kategorie programů jsou Skype a ICQ. Tyto, a další podobné programy, přežily nástup sociálních sítí především díky již vybudované základně uživatelů a díky výraznému rozšíření portfolia nabízených služeb (videohovory, telefonování do tradičních telefonních sítí, zasílání sms, on-line hry).