Rybářské nafukovací čluny vybavené motorem se mohou plavit téměř bez omezení

Počínaje rokem 2015 byla zrušena platnost vyhlášky, která zakazovala jakýkoli pohyb motorových člunů po vodních plochách v České republice. Tento zákaz byl vydán v polovině roku 1971 a měl dopadnout zvláště na majitele jachet. Ti byli považováni za tzv. bílé límečky, bohatou společenskou elitu, a to se v té době nenosilo. Byl to jeden z prvních kroků normalizace, přitom ještě v 50. letech se ve filmu Dovolená s Andělem motorový člun objevil v záběru jako docela běžná součást vybavení rekreačních zařízení.
Tento zákaz již neplatí, byl nahrazen novou vyhláškou, která povoluje prakticky všem motorovým pohonům lodí a člunů plavbu po jakékoli vodní ploše, pouze s některými drobnými výjimkami.

nafukovací člun

Konec normalizační vyhlášky zákazu plavby motorových člunů

Pro spalovací motory platí omezení jen na některých vodách, týká se to např. Lipenské přehrady, Máchova jezera, rybníka Svět, Hracholuské přehrady, dolního toku Vltavy a Nových Mlýnů na řece Dyji, kde je omezení dáno výkonem od 10 kW. S motorem na elektrický pohon však můžete vyplout takřka všude, bez omezení. A to jak na říční toky, tak i jezera a přehradní nádrže.


Podstatnou výhodou elektromotoru je jeho tichý chod, nepůsobí jako rušivý element, což zvláště ocení právě rybáři. Mohou se volně pohybovat po hladině přehrady téměř v tichosti.

loďka

Rybářský nafukovací člun vybavený elektromotorem dnes zakoupíte poměrně levně, již kolem 10 tisíc korun, a nejste pak vázáni na pobřežní lov, kde je zvláště v letní sezóně značný ruch. Uniknete civilizačním vlivům a budete velmi flexibilní.
Oceníte i možnost urychleně se vrátit ke břehu, zvláště v okamžiku, kdy se prudce změní ráz počasí a hrozí bouřkový liják. S velkými obtížemi se potýkali zejména lovci na Lipně, kteří byli v minulosti odkázáni na pádla nebo vesla a na rozbouřené hladině bylo velice obtížné dostat se včas ke břehu, navíc bez úhony.