Stavíme svépomocí

Často se do stavby pouštěj i lidé, kteří se stavebnictvím mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti. O to důležitější je odvaha a odhodlání pustit se do toho, být trpělivý, odolat všemožným nezdarům a nástrahám a vše dotáhnout do vysněného konce. Alespoň radou jistě pomohou lidé z okolí, kteří již mají nějakou zkušenost ať už přímo se stavbou nebo se zařizováním potřebných věcí s tím spojených.
Všechno fakticky začíná výběrem pozemku. Jeho velikost a charakter má na dům výrazný vliv, do určité míry jej vlastně také omezuje. Ideální je, když se podaří skloubit vlastní představy s reálnými možnostmi, danými vybraným pozemkem.rodinný dům se zahradou nebe
Velmi důležité je věnovat náležitou pozornost zpracování projektu. Je vhodnější obrátit se na někoho, kdo má s návrhy rodinných domů prokazatelnou zkušenost, je dobré nechat si k posouzení předložit několik již dříve zpracovaných projektů, ty mohou být současně dobrým zdrojem inspirace.
Příprava stavby i její samotný průběh klade na stavebníky enormní časové nároky. Důsledná kontrola průběhu stavebních prací je namístě, ostatně to bývá jedním z důvodů, proč se do stavby svépomocí pouštět. Je dobré vědět co, jak a z jakých materiálů se dělá.
Na začátku projektu málokterý stavebník dokáže odhalit jeho slabá místa a následně, v průběhu stavby je eliminovat. Dochází ke komplikacím, zdržení a prodražení stavby, může se i stát, že k odhalení chyb dojde až za provozu domu, při jeho užívání. Těmto situacím má za úkol zabránit stavební dozor. Jeho výkon je dán při stavbě svépomocí zákonem, oprávněná osoba dohlíží na prováděné práce, aby byly v souladu se schváleným projektem a aby byly při stavbě dodrženy obecně platné předpisy a vyhlášky.obývací pokoj s velkým oknem krb
Dobrou variantou je využití různých firem na jednotlivé specifické části domu, kdy například jedna firma zajistí výkopové práce a základovou desku, další pak hrubou stavbu a další práce podle konkrétní potřeby stavebníka.