Věnce mají velkou symbolickou hodnotu. Objevte ji.

Ne nadarmo si mnohokrát věnce spojujeme s téměř až posvátnými anebo magickými bytostmi či událostmi. Nevinné děti jsou často foceny s věnečky na hlavách, stejně tak mnoho víl si představujeme, jak tančí na louce a do vlasů si vplétají květiny a vijí věnce. Mnoho slovanských mytických bytostí je zobrazováno s věnci a stejně tak i dívčiny. Věnce zdobí naše příbytky v období nejrůznějších svátků, které jsme původně slavili ještě před příchodem křesťanství do naší krajiny. Mnoho z těchto tradic vychází například ze staroslovanských nebo keltských tradic. Stejně tak kladení věnců na hroby zemřelých, které sahá do ještě mnohem vzdálenější historie – až do starého Egypta a Mezopotámie.