Ubytování v Lokti s nádechem historických událostí

Ve středověku se vše řešilo svérázně. Obvykle na mučidlech. Ta byla také aktivním svědkem události, která má nepřímou souvztažnost s nejznámějším a nejschopnějším panovníkem ve střední Evropě, s Karlem IV.

karel IV

V době, kdy byly budoucímu králi a císaři pouhé tři roky, se tento malý klučina usídlil na loketském panství v areálu hradu spolu se svými sourozenci a se svou matkou, Eliškou Přemyslovnou. Manželka krále Jana Lucemburského, otce Karla IV., se údajně chtěla zmocnit trůnu v době, kdy byl Jan Lucemburský za hranicemi země. Ten se o chystaném spiknutí dozvěděl od Jindřicha z Lipé, na hrad Loket se vrátil i se svou družinou, tříletého syna uvěznil ve sklepení a Elišku Přemyslovnu s ostatními dětmi na panství v Mělníku. Karla IV. pak vychovávaly dvě chůvy a svou matku už nikdy nespatřil.

I přesto se na Loket vracel rád, jde totiž o velmi působivý kraj s meandry řeky Ohře, král tu pořádal honitby, navštěvoval oblast Slavkovského lesa a přál si, aby hrad zůstal královským majetkem a nebyl nikomu předán do zástavy. Jeho přání vyplnil už jeho syn, Zikmund Lucemburský, známý odpůrce husitského hnutí.
Až budete kráčet po dlažbě Masarykova náměstí poté, co si zajistíte ubytování v Lokti, a spatříte majestátný bývalý královský hrad, možná si vybavíte strastiplné i radostné okamžiky římského císaře, za jehož vlády bylo Království české co do rozlohy několikanásobně větším územním celkem.

loket

Minulost versus současnost

Jedinečná atmosféra středověkého způsobu života vás osloví i dnes, historické městské jádro zůstalo zachováno v podobě, která přibližuje život v měšťanských sídlech v období vrcholné renesance. Spatříte na vlastní oči ochoz zachovalých městských hradeb, citlivě restaurované fasády kamenných domů, ostatně, v některém z nich můžete přenocovat a vnímat kolem sebe to kouzlo, co oslovilo i Karla IV.