Úraz by se neměl podceňovat


Vesměs každý občan v dnešní době nepodceňuje žádný druh pojištění. A jak to bývá, po celou dobu ochrany se skutečně nemusí ani nic přihodit, ale to neznamená, že je to pravidlo. Jen existují rozdílné druhy pojistek a také nároků na odškodnění. Pokud se úraz stane v práci, tak se bude jednat s větší pravděpodobností o pracovní úraz a zde je třeba celou věc řádně zaznamenat do knihy úrazů. Přirozeně s touto skutečností seznámit svého nadřízeného, a pokud budou zjištěny okolnosti, že úraz skutečně není v rozporu s pracovním nasazením, s úkoly, které se měly splnit nebo zkrátka s nimi byly související, tak zaměstnanec má právo na odškodné. Rozhodně i malé zranění by se nemělo podceňovat a nechat ho ošetřit by mělo být přirozeností. Někdy se totiž následky úrazu mohou projevit později, ale na to je již pozdě oznamovat danou událost.

noha, která při dostoupnutí si zarazí do boty

Není třeba se cítit provinile

Každý zaměstnavatel má povinnost ze zákona uzavřít pojištění právě pro případ pracovního úrazu. Tudíž i plnění závazku a vyplacení všech příslušných náležitostí, které jsou spojené s pracovním úrazem, žádný zaměstnavatel nehradí ze svého, ale částku vyplácí pojišťovna. Mnohdy se může stát, že za poměrně velkou újmu získá poškozený velmi malou kompenzaci. Není problém nechat celý úraz prozkoumat odborníky. Bolestné při pracovním úrazu Poradna Odškodnění nejen prozkoumá, ale zároveň vyhodnotí. Pokud došlo k pochybení, nemusí se zraněný nebo jeho rodina, obávat o to, na co v podstatě mají nárok. Kompenzaci získají v plné výši. Nemusí pro to ani nic víc dělat, pouze kontaktovat poradnu.

staveniště, pracovníci jsou vybaveni ochrannými prvky

Stal se úraz, co dělat?
Pokud se to skutečně stalo v zaměstnání, tak rozhodně neváhat a pořídit záznam.

  • Fotodokumentaci, případně zajistit svědky, což může být i někdo jiný, než kolegové.
  • Zaznamenat do knihy úrazů co se přihodilo, komu a podpis zraněného, pokud je toho schopný.
  • Oznámit celou záležitost nadřízenému nebo zaměstnavateli.
  • Nechat se ošetřit a oznámit i lékaři, že se jedná o pracovní úraz, ten bude vyhodnocovat zranění bodovým systémem, který bude klíčový pro výpočet odškodnění.
  • Zraněný je povinen uchovávat všechny lékařské zprávy, bodové ohodnocení, ale i účtenky spojené v souvislosti s pracovním úrazem kvůli proplacení – na to vše má nárok. To jsou také klíčové věci pro přezkoumání poskytnutého odškodného.