Valivá ložiska

Bez valivových ložisek by se horko http://www.stefajir.cz/%3Fq%3Dhorko-v-ustech těžko obešla velká část automobilového, strojního nebo jiného průmyslu. Jejich výroba jde neustále kupředu. A co je smyslem jejich používání? Díky valivým rotačním prvkům, které se nachází mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska, dochází ke snižování tření v oblasti mezi hřídelem a součástí, ve které je uložen. Zároveň také přispívají k šetření energie a zvyšují výkonnost zařízení.

valivá ložiska

Na jakém principu fungují
Valivová ložiskafungují na principu smykového tření vznikající při otáčení hřídele v pouzdře. Valivová ložiska pak nahrazují toto tření třením valivých elementů. U těch pak dochází k pohybu mezi vnějším a vnitřním kroužkem, ve kterých se vybrousí vodící drážka.

Typy valivových ložisek:

  • KULIČKOVÁ

Kuličková valivá ložiska jsou dostupná ve dvou variantách – radiální a axální. U radiálního ložiska dochází k zachycení kolmých tlaků na osu, u axiálních pak k zachycení rovnoběžných tlaků s osou otáčení.

  • VÁLEČKOVÁ

Válečková ložiska se používají hlavně k přenosu radiálních sil. A právě to je jejich velkou předností. Oproti kuličkovým ložiskům je u těch válečkových vyšší pořizovací cena.

ložiska

  • JEHLOVÁ

Jehlová ložiska dokážou přenášet jen radiální sílu. Často jsou v podobě s lisovaným pouzdrem, jehlových klecí nebo samostatných jehel.

  • SOUDEČKOVÁ

Valivá ložiska soudečková se vyznačují vysokou účinností. Jsou schopna přenosu velkého axiálního a radiálního zatížení, a to v obou směrech.

  • KUŽELÍKOVÁ

Speciální druh valivového ložiska, kterým je kuželíkové ložisko se v praxi příliš nepoužívá. Je tomu tak především z toho důvodu, že je náročné i nákladné na montáž.
Obraťte se na spolehlivého a zkušeného dodavatele valivých ložisek ze skupiny Regal Beloit. Spolehnout se můžete na špičkovou kvalitu produktů známých značek, jako je například Rolway, Seal Master nebo McGill.