Finance za zpoždění

Pokud má letadlo dorazit tehdy a tehdy tam a tam, mělo by tomu tak i být. Jenže nejednou tomu tak není. Stává se to, a to z mnoha nejrůznějších příčin, jež lze rozdělit v podstatě na dvě skupiny.
čekající pasažér
a) Na ty, které nemohla letecká společnost provozující ten který let ovlivnit,
b) a na ty, které ovlivnit mohla, ale neovlivnila.
V případě těch prvních zmíněných příčin, mezi něž patří kupříkladu vrtochy počasí, přírodní pohromy, bezpečnostní rizika, stávka zaměstnanců některé z třetích stran, podílejících se na tom kterém letu, nebo omezení letového provozu, se nedá nic dělat. Žádná letecká společnost nemůže nad těmito důvody mávnout rukou a prostě si letět vstříc pravděpodobnému neštěstí, musí vyčkat na příznivější stav věcí a cestující se s tím musí smířit. Je to přece i v jejich zájmu.
Ovšem u těch druhých zmíněných důvodů zpoždění už je to jiná. Tady se měla ta která letecká společnost postarat, aby bylo vše tak, jak má, a neučinila-li tak, musí nést důsledky. Alespoň tedy v zemích Evropské unie, v Norsku, Švýcarsku a na Islandu, kde platí regulace EC 261/2004, garantující cestujícím při dodržení jednoznačných kritérií nárok na finanční kompenzaci .
Taková kompenzace může v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti startu a cíle cesty od sebe dosáhnout až 600 eur, což jsou věru nemalé peníze.
Z čehož logicky vyplývá, že se je nechce provinilým leteckým společnostem jen tak vyplácet a tyto se pokoušejí nějak z toho vybruslit. Třeba odkazem na to, že bylo zpoždění zaviněno něčím, na co se odpovědnost aerolinií nevztahuje, nebo zarytým mlčením a nekomunikováním s poškozenými. Kterým nakonec nejednou nezbývá, než se obrátit na právníky, kteří se na právě tuto problematiku specializují a dokáží vzpouzející se letecké společnosti udolat, i kdyby to mělo skončit až před soudem.
lidé v pasáži
Takovíto právníci mají dobré renomé – jak kvůli svým výsledkům, tak i kvůli tomu, že si berou provizi pouze ze skutečně vysouzených nebo jinak vyždímaných peněz pro poškozené cestující, takže se na spolupráci s nimi nedá doplatit. A dobro tak s nimi zvítězí.
A ti, kdo si neplnili své povinnosti a zavinili tak zpoždění, budou platit jako mourovatí.