Jak pečovat o umělý kámen?

Leckdo z našinců už si domů pořídil kupříkladu kuchyňskou desku nebo koupelnové obklady z materiálu zvaného TechniStone®, tedy z umělého kamene. Protože tyto vypadají elegantně a nejednomu z našinců se líbí nebo je má aspoň za dost reprezentativní a chce díky nim vyniknout.
Ovšem stejně jako u čehokoliv jiného si i údržba materiálu TechniStone žádá své. Protože je-li cokoliv z tohoto materiálu používáno k výše zmíněným účelům, nemůže se to neznečistit. A špinavý kámen nic reprezentativního není.
Ovšem jak se tento materiál vlastně čistí?

opotřebení

Jakkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že jde o kámen, a kámen vydrží snad všechno, opak je či mohl by být pravdou. Umělý kámen prostě potřebuje své.
Pokud je takovou kuchyňskou linku nebo obklad třeba pouze běžně vyčistit, stačí běžné neabrazivní kuchyňské čisticí prostředky, v případě intenzivního čištění (odstraňování starých tuků kolem varné desky, vodního kamene ve dřezu a podobně) je záhodno použít prostředky doporučené výrobcem a následně vše ještě omýt saponátem a čistou vodou.
Má to svoji logiku. Jakkoliv totiž vypadá umělý kámen vcelku jako kámen, mohou agresivní čisticí prostředky narušit jeho povrch, a to si nikdo s alespoň trochou estetického cítění pochopitelně nepřeje.
A protože je takové čištění – jak právě zaznělo – potenciálně problematické, je vždy lepší činit tak, aby se mu člověk pokud možno vyhnul. Čehož lze dosáhnout třeba tím, že:

textura

  • člověk nekrájí potraviny nebo jiné věci přímo na pracovní desce kuchyňské linky
  • se dbá na opatrnost při používání speciálních nožů a ostrých předmětů, které by mohly povrch poškodit
  • jsou horké předměty pokládány zásadně na izolační podložku a nikoliv přímo na desku kuchyňské linky
  • se věci na linku odkládají opatrně, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození
  • se případné rozlité kapaliny odstraní dříve, než stihnou zadělat na problémy
  • se nebudou používat čisticí prostředky na bázi kyseliny chlorovodíkové a fosforečné, hydroxidu sodného, peroxidu vodíku a podobně
  • se v případě dlažby za suchého stavu používají i impregnující prostředky a vosky a ještě lépe se přenechá péče odborníkům.

Protože umělý kámen žádá šetrnost, má-li zůstat krásný. A je to moc velký luxus na to, aby si ho majitel zbytečně ničil.