Sklad není holubník

Když má firma nějaký svůj sklad, je nasnadě, že si ho nepořídila jenom tak. Že ho potřebuje k tomu, k čemu zpravidla takové sklady sloužívají.
Jenom tak namátkou:

sklad

  1. Může tam být uložen materiál, který se má postupně zpracovat, tím adekvátně zhodnotit a dále se ziskem prodat.
  2. Může tam být uloženo ale už i to, co firma vyrobila a co je určeno k odvozu k odběratelům, kteří mají o takové uložené zboží zájem.
  3. Může se tam nalézat třeba i nezbytná rezerva nářadí, techniky, náhradních dílů, pohonných hmot a dalších věcí, které se ve firmě používají, které jsou v tuto chvíli nadbytečné, ale přesto důležité.
  4. Dají se tam odložit i zmetky nebo jiný odpad určený k pozdější recyklaci.
  5. A určitě se najde pro podobná skladiště i nejedno další využití.

Ovšem je nasnadě, že jde-li o firmu větší, nejednou to není s takovým skladem zase až tak jednoduché. Protože má-li taková firma fungovat efektivně, má-li se v ní zamezit mrhání a neodůvodnitelným ztrátám, musí být o takovém skladu dokonalý přehled. A když je tento ohromný, člověk jen tak nezjistí, co kde je, co tam chybí a co naopak přebývá.

A proto přichází vhod kvalitní skladový program. Něco, co za majitele firmy nebo její řídící pracovníky zajistí přehled. A nejen přehled.
Takový program zajistí, že se ví, kolik čeho v onom skladu kde přesně je, usnadňuje to tedy chod a operativu takového skladiště i v něm prováděné inventury. Díky tomu oprávněné osoby vědí, čeho by kde mělo kolik být a kolik tam toho ve skutečnosti je, je tak přehled o dostupnosti zboží, nákupních, pořizovacích a průměrných cenách.

průmysl

Do takového programu se dá průběžně zaznamenávat každá provedená změna, přírůstek stejně jako úbytek, je přehled o číslech šarže i o vypršení té které lhůty, dá se v něm orientovat podle sériových čísel, zákazníků, čísla zboží či jeho popisu a podobně.
A je jen jedna věc, kterou prozatím podobné programy neodhalí. A to to, kde se právě ve skladu válí zašitý líný skladník.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup