Jak svět směřuje ke globální mediální kultuře

Mediální kultura se šíří prostorem a nemá žádnou historii. Nahodilé a krátkodobé trvání spatřuje kultura v oblasti módy, stylu, hudebního, filmového vkusu či v hybridním médiích. Mezinárodní média mají větší dopad právě na krátkodobé a povrchní fenomény.  Ovšem ta lokální, etnicky stavěná média podporují přetrvávání osobní identity, kulturní identifikace prostřednictvím národa či jazyka.
část buddhismu
·         Účinky globalizace aneb když chce trh víc
Rychle se šíří jistý druh mediálně kulturního obsahu. Globální kultura má několik rysů typických pro západní státy. Konzumerismusa komercialismus. Konzumerismus odkazuje k určitému uspořádání podmínek na volném trhu. Trh chce dosáhnout co největšího zisku a to i za cenu negativní kritiky, jelikož různé typy médií  (internet, televize, rádio,…) mohou mít rozdílné vlivy na trvání či rozkvět kulturní identity a jejího prožívání.

Komercionalizaceje určena například u sledování internetových novinek a nabídek pro průměrného diváka, kdy nabídka většinou vychází z určité šablony. Hodnotí se hlavně sledovanost a prodej, proto jde na úkor umělecké kvality. Je určena pro konzumenta, který se identifikuje s nejrůznějšími skupinami (profesními, kulturními, zájmovými,..) a ztotožňuje se s nimi.

Ovšem globalizace kultury má i svou zápornou stranu.  Může vyvolat představu invaze a donucování. Díky globalizaci klesají sociální tendence. Bohatí již nepotřebují chudé, chudí nemají pro koho pracovat. Lidé se separují od společenstva, nejsou vázání na lokalitu. Jsou mocní, ale nejdou vidět.

·         Černý Petr přišel z USA
Společnost 20. století charakterizuje vznik masové kultury, se kterou se objevila média. Není proto dobré jí podsouvat jen americké audiovizuální a hudební produkce se svou kulturní povahou. Tento trend může vést až k utlačování původních kultur jednotlivých států. Mnohé z nich již nyní nahradili své kulturní dědictví za napodobení amerických či jiných mezinárodních modelů. Avšak například některé oblasti Asie jsou stále ještě ponechány samy sobě a také toho využívají. Již ve dvacátém století uskutečnila hnutí za národní samostatnost a znovuobjevení národně kulturních tradic. Byla představována skupinou lidí, která je vzájemně spojena nějakými významnými kulturními rysy etnicity, způsobu života a i jazyku.

Globalizace představuje vyvrcholení modernizačních tendencí, a právě modernizace už od počátku vzbuzuje protikladné reakce. I když chce společnost vidět jen to pozitivní, za jak dlouho nabydou negativní tendence rozšíření a pohltí nás média?
komunikace www

Přejme si, aby i v naší zemi byla nejen internetová média samostatně myslící, pravdivá, etická, smysluplná a vždy se zachováním kulturních tradic.