Co je to advertoriál?

Víte vy vlastně, co se skrývá pod pojmem advertoriál? Pokud jste v oblasti internetu nanejvýš jeho uživateli, dost dobře se bez znalosti tohoto pojmu obejdete, protože se vás tento dost možná ani v nejmenším nedotýká. I když by i někomu takovému mohl někdy přijít vhod.
Ovšem pokud se na této globální síti prezentujete v podobě nějakého toho webu, už byste mohli to, co se skrývá pod tímto pojmem, postrádat. Protože jde o něco, co právě takovým vlastníkům webů může přijít i více než vhod.

seo

Takový advertoriál je totiž reklamním článkem, který je napsán redaktorem ve formě běžného obsahu toho kterého média. Jde tak ve své podstatě o reklamu, jež má ale podobu zajímavého textu, který si návštěvník se zájmem přečte a je tímto náležitě ovlivněn, aniž by z toho měl onen reklamy provázející neblahý pocit, že je jím manipulováno. Jde tedy o formu podprahové reklamy, již si může kdokoliv z majitelů internetových stránek právě zde objednat. A to nejen v českém, ale i slovenském či anglickém jazyce.

seo optimalizace

A nemusí jít nezbytně jenom o PR článek jako takový. Podobné texty lze využít i pro linkbuilding, tedy o tvorbu zpětných odkazů, jež se do takového články dají vložit a slouží tak následně k přesměrovávání návštěvníků z jednoho webu na web jiný a také ke zvýšení prestiže webu, na který je v podobné formě odkazováno, z pohledu internetových vyhledávačů. Což je jak známo rovněž důležitý fenomén, protože právě optimalizace pro vyhledávače, zkráceně SEO, významnou měrou ovlivňuje u webu jeho návštěvnost. Čím více kvalitních odkazů na dotyčný web směřuje, tím je tento internetovými vyhledávači lépe hodnocen a umísťován na výhodnější pozice v seznamu nalezených odkazů, což je nezbytným předpokladem pro to, aby dotyčná prezentace nezapadla v učiněné záplavě toho všeho, co už je dnes na internet naukládáno.
A proto se advertoriály rozhodně vyplácejí. A měli by na ně vsadit všichni majitelé webů.