Signalizační jednotky prozradí nedostatky

Místnosti, na které jsou kladeny vysoké nároky ohledně čistých prostorů, se musí řádně vybavit, aby skutečně nedocházelo k nějaké kontaminaci. Je nutno zachovat tlakový spád, čímž se budou udržovat bez problémů čisté prostory. Je naprosto logické, že kritickým bodem jsou vstupy z jiného prostředí a tak je třeba dveře řádně opatřit signalizací, která může dokonce svým alarmem upozornit na nežádoucí vniknutí do vnitřních prostorů. V první řadě sice upozorní na problém signalizační světla, kdo je ovšem nebude respektovat, rozezní se pořádný alarm. Tento systém lze naprogramovat různými způsoby, nicméně výsledkem bude vždy upozornění na případnou kontaminaci. Výrobce nabízí ještě další možnosti, tudíž si každý může vybrat nejvýhodnější signalizační jednotku, telefony diferenční přetlakoměry atd.

portalova-verze

Dodávka na klíč

Každé pracoviště, které skutečně vyžaduje naprosto čisté prostory s vysokými nároky na čistotu vzduchu, tak potřebuje i správně vybavení a péči. Přední výrobce zajistí tak komplexní péči.

  • V první řadě je třeba přednést požadavky a seznámit výrobce s prostory, o které se bude jednat.
  • Poté se zpracuje studie a vytyčí všechna rizika kontaminace.
  • Na řadu přijde projekt, který svým nákresem se přiblíží ještě více realitě.
  • Ne každý ví, že i v tomto případě je nutné získat správné povolení, než se přistoupí k realizaci projektu.
  • Ani tím to nekončí a výrobce provede instalaci, zkušební provoz a případně i validaci místnosti a také vyzkouší technologie, které v podstatě dal do provozu.
  • Podle potřeby dodá i odpovídající nábytek, vhodný pro čisté prostory. Chybět nebudou ani laminární boxy, které se nabízí ve skutečně velké nabídce a je potřeba vybrat odpovídající verzi, která bude na pracovišti.

new-box-fbb-ivf

Kompletní dodávka až po měření

Aby se skutečně všechno předalo v pořádku a odpovídalo to normám, tak je třeba provést potřebná měření, kvalifikaci a validaci. Skutečně se jedná o poměrně dlouhý seznam všech zkoušek, které je nutné podstoupit. Ani předáním celá záležitost nekončí. Přece jenom náročné zařízení potřebuje odpovídající servis a pravidelnou údržbu. A konec konců, kdo to umí nejlépe, než ten, kdo všechno vybudoval a má k tomu patřičnou certifikaci. Poté se lze skutečně na čisté prostory spolehnout.